"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

ASSEMBLEA DEL 22 DE SETEMBRE

psm-pollenca | 21 Setembre, 2015 23:27 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Dia: Dimarts 22 de Setembre
Hora: de 21h a 22,30h
Lloc: Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya. Pollença


Aquest dimarts celebram l'assemblea ordinària de Setembre amb els seguents punts de l'ordre del dia:

1 Resum de l'assemblea de junts si algú, no assistent, te dubtes.
2 Informe del regidor dels temes de plenari del 24-S
3 Aportacions econòmiques a l'agrupació
4 Precs i preguntes
 
Recordau que, com sempre, les assemblees de MÉS per Pollença són obertes, a militants, simpatitzants i ciutadans independents. 
 
Ordre del dia del Ple de Setembre: 
 
 

 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària de dia 9 de juliol de 2015

 

I.- PART RESOLUTIVA

2.- Nomenament de representant municipal en òrgan col·legiat (Consorci TIC Mallorca)

3.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General corresponent a l'exercici 2014

4.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 4/2015 de reconeixement extrajudicial

5.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

6.- Execució de la Sentència núm. 354/2015 de dia 27 de maig dictada en grau d’apel·lació per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) en el recurs seguit sota les actuacions judicials en el procediment ordinari 189/2010

7.- Moció presentada pel grup polític Partit Popular per a la defensa de l’estat de dret i la cohesió d’Espanya

8.- Moció presentada pel grup polític Partit Popular per instar al Govern de les Illes Balears a construir una cuina a l’IES Guillem Cifre de Colonya

9.- Moció presentada pel grup polític Partit Popular per instar al Consell insular de Mallorca a construir una rotonda en l’encreuament de la cala Sant Vicenç des de la carretera Ma-2200

10.- Moció presentada pels grups polítics Partit Popular i Alternativa per Pollença per fer de Pollença un municipi acollidor

11.- Propostes / Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batli

3.- Precs i preguntes

 

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes oportuns.

 

Pollença, 21 de setembre de 2015

La Secretària 

 

 

 Comentaris

 

Re: ASSEMBLEA DEL 22 DE SETEMBRE

Tomeu C. | 22/09/2015, 00:20

Es veu que el pas a la oposició ha despertat inquietuds amagades. Entre elles la passió patria de la moció sobre la "gran nación".

 

Vaja

De PPena | 21/09/2015, 23:52

Curiós que el PP demani coses que no demanava al govern anterior, que era quan governava...

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb