"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Illes Socials

psm-pollenca | 02 Abril, 2019 13:02 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

1

Promourem limitar l’increment del preu de lloguer o preu màxim de lloguer d’un nou pis que entra al mercat, i dotarem als municipis de la capacitat de determinar, de forma temporal, àrees de mercat tens per increments de rendes abusives de lloguer d’habitatge habitual que impedeixen l’accés a l’habitatge mitjançant un lloguer assequible. L’objectiu és garantir la possibilitat d’intervenció pública en el cas de rendes abusives amb una llei específica amb instruments sancionadors, en què el preu de lloguer del nou contracte no podrà pujar més d’un 10 % de la mitjana de preu dels últims quatre anys de l’àrea on està ubicat l’habitatge que s’estableixi com a índex general de la zona.

2

Establirem incentius als bons arrendadors per fixar preus de lloguer accessibles (considerarem aquests com a preu mitjà entre el preu de mercat i el social ) per fomentar contractes de llarga durada i lloguers assequibles, i incrementarem la desgravació progressiva dels imposts sobre les rendes.

3

Instarem a possibilitar, amb la finalitat de destinar els majors ingressos a habitatge social, incrementar la quota de l’IBI en :

  • Recàrrecs als edificis inadequats, que mantenen un profit superior al que els atorga l’actual planejament, als edificis fora d’ordenació i a tots els edificis no agraris en sòl rústic.
  • Als habitatges buits (més de dos anys sense habitar), i augment de la quota mitjana de l’IBI en un 25 % als habitatges no principals, on no hi ha cap empadronament.
  • Un 50 % (bonificant els residents en un 50 %) en els sectors en què s’ha dut a terme una inversió pública en espai públic i equipament, per destinar-les a polítiques d’habitatge assequible, tot prioritzant les actuacions dins el sector, barri o districte.

4

Reclamarem una major penalització de les accions delictives d’assetjament immobiliari.

5

Impulsarem la derogació de les disposicions de la Llei d’emprenedors estatal que obri la porta als estrangers a aconseguir visat i autorització de residència a canvi de l’adquisició d’habitatges de més de 500.000 €.

6

Instarem a revisar la fiscalitat sobre l’habitatge, especialment sobre les societats patrimonials, incloses les SOCIMI (societats cotitzades anònimes d’inversió en el mercat immobiliari), exemptes del pagament de l’impost de societats amb una bonificació del 95 % de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per fomentar l’habitatge assequible i dotar l’administració de més recursos per desenvolupar les polítiques d’habitatge necessàries.

7

Impulsarem la modificació de la disposició addicional quinzena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, i totes les reformes legals necessàries per derogar immediatament l’Índex de referència de préstecs hipotecaris com a tipus oficial de referència per a préstecs hipotecaris, per considerar que l’IRPH és opac, influenciable per les entitats, no representatiu del mercat, perjudicial per als consumidors i que ha de ser considerat abusiu.

8

Exigirem incrementar els recursos judicials per donar una resposta ràpida i adequada al col·lapse de les demandes per clàusules sòl.

9

Instarem al Govern estatal a fer les modificacions necessàries per tal que el superàvit pressupostari i el consegüent romanent de tresoreria municipal se puguin destinar a finançar programes d’habitatge públic assequible, mitjançant la modificació de la disposició addicional 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

10

Instarem a aprovar una estratègia d’habitatge en l’àmbit estatal per tal que el cost d’accés a l’habitatge no superi el 25 % dels ingressos i aconseguir un 30 % d’habitatge social en els municipis de més de 20.000 h.

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb