"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Assamblea de l'Agrupació del PSM

psm-pollenca | 24 Setembre, 2008 09:03

Avui dimecres, a les 21h, en veurem a l'estudi d'en Toni Marquet. Com sempre hi estam convocats tots els militants i simpatitzants.

Es tractaran diferents assumptes de l'actualitat municipal i sobre el plenari de demà dijous, així com del 19 Congrés del PSM (dies 15 i 16 de Novembre).

PLENARI 25/09/2008, ORDRE DEL DIA:

 PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 29 de juliol de 2008

2. - Aprovació, si procedeix, de l 'acta de la sessió extraordinària celebrada dia 9 de setembre de 2008.

3. - Aprovació, si procedeix, de l'alteració de la qualificació jurídica de domini públic­ - servei públic a patrimonial de l'immoble municipal situat a la plaça Joan Cerdà del Port de Pollença.

4. - Aprovació, si procedeix, de la pro posta d'imposició de sanció relativa a l'expedient núm. 4077 /Animals Domèstics.

5.- Aprovació, si procedeix, de la sol· licitud d'inclusió en el Pla d'Obres i Serveis 2009 de l 'obra "Rehabilitació edifici polivalent Miquel Capllonch" .

6.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Catàleg de camins del terme municipal de Pollença.

[ Es tracta d’aprovar el Catàleg de Camins que va redactar el desaparegut organisme FODESMA del Consell de Mallorca quan aquest estava governat pel company del PSM Bernat Aguiló, que va esser conseller de Promoció i Ocupació en la legislatura 1999-2003.

Per cert, que FODESMA  fou dissolta pel conseller insular de Medi Ambient, Miquel Àngel Borràs (UM) tan aviat com aquest va assumir el control de l’organisme, l’any 2003. En temps del conseller Borràs fer bona feina duia males conseqüències. ]

7.- Aprovació, si procedeix, de l'inici de l'expedient núm. 1/2008 d'investigació de béns.

[ Es tracta d’esbrinar la propietat d’una sèrie de camins ]

8. - Aprovació, si procedeix, de la designació de les festes locals per l'any 2009.

9. - Ratificació del decret de Batlia núm. 606 de dia 10 de setembre de 2008.

10. - Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV a favor de l'adopció de mesures davant la crisi econòmica.

11.- Moció presentada pel grup PP-UMP relativa a la sol· licitud al Govern de reforma urgent de la financiació local i que no disminueixin els ingressos locals per les transferències de l 'Estat en els PGE 2009. Ja hem fet arribar al grup PP-UMP i la resta de grups un grapat d'aportacions a aquesta moció, de moment el PP_UMP les ha acceptat.

12. - Aprovació, si procedeix, de la declaració de compatibilitat de la placa d'arxiver bibliotecari .

13. - Aprovació, si procedeix, de l' expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de  l'organisme autònom Residencia Social de Pollença.

14. - Ratificació del decret de Batlia núm. 607 de 10 de setembre de 2008.

Nomenament de lletrat i procurador en el cas de l’herència de na Caty del Bar Caty.

15.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV en relació a la declaració de Pollença municipi amic dels animals i evitar el maltractament animal.Un tema del que hem parlat en moltes ocasions a aquest blog, entre altres coses demanam que l'Ajuntament compleixi acords anteriors.

16.- Creació Punt d'Informació Europea en el marc del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i el Centre Balears Europa.

17. - Propostes/Mocions d 'urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT.

1.- Informació de Batlia.

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

Powered by LifeType - Design by BalearWeb