"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ternelles: Comunicat d'agraiment i protesta

psm-pollenca | 15 Octubre, 2008 07:08

 

 

Gràcies a tots els qui assistiren a l'excursió reivindicativa a Ternelles el passat diumenge. La Plataforma pels Camins Públics Oberts també vol agrair el suport i mostrar la seva indignació pel tancament de la finca. Adjuntam el comunicat i a continuació la carta que han fet arribar al Conseller de Medi Ambient, M.A. Grimalt: 

COMUNICAT

 La Plataforma Pro Camins Públics i Oberts vol agraïr l’adhesió i la assistència a l’excursió a Ternelles, del dia 12 d’Octubre de 2008.

-          Lamentam que no és poguès dur a terme en la forma que nosaltres haviem programat.


-          El gravíssim fet que el conseller de Medi Ambient hagi emprat agents de l’autoritat per conculcar el dret fonamental recollit en l’article 19 de la Constitució Espanyola (la lliure circulació pel territori públic o d’us públic) a un grup de ciutadans pacífics que anavem d’excursió al pla de Ternelles i en tot cas la Cel·la o cala Castell NO TÉ PRECEDENTS A LA NOSTRA TERRA DES DE QUE GAUDIM DE LLIBERTAT, ara veim que “vigilada i nosaltres sóm culpables mentre no es reconeixi el contrari”.

 La sentència del Tribunal Suprem  del dia devuit  d’ Octubre de 2001, tractant del dret de pas a cala Castell (Ternelles); diu textualment: “...FUNDAMENTOS DE DERECHO

CUARTO. (paràgraf 3r.)

Entendemos que el principio general se establece en el apartado primero del precepto. En él se ordena la constitución de la servidumbre de acceso público y gratuito al mar. Es la naturaleza de los terrenos sobre los que haya de discurrir la servidumbre la que deberá dar lugar a la fijación de sus características. En terrenos de especial protección, y cuando así lo exijan sus peculiaridades que deben resultar del expediente, se podrá acordar parte de la exclusión total del uso público. Pero mientras no conste en el expediente, sino al contrario, la necesidad de esta exclusión el principio ha de ser el del uso público, aunque con las limitaciones que resulten procedentes.

En conseqüència el Consell de Mallorca a l’Acta de la sessió de la CIOTUPH del 28 de juliol de 2006 fixà les limitacions d’ús i entre elles no hi ha restriccions a l’accés a cala Castell.

 Decret 19/2007 de 16 de març, per qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana BOIB Núm. 54. De data 11-04-2007.

“Article 60

Marc general

1. Els usos públics en l’àmbit territorial del Pla han de desenvolupar-se amb respecte als bens públics i privats i als drets i propietats de la zona.

Qualsevol activitat que es dugui a terme s’ha de realitzar de forma que no suposi perill o dany al medi natural, patrimoni, ni a les persones.

 2. El usuaris han de circular, com a regla general, pels camins i pistes permesos per a aquest ús d’acord amb el que detalli el Pla rector d’ús i gestió.

 3. L’administració, en els termes que acordi amb els propietaris i altres titulars de drets ha d’habilitar, quan procedeixi, els itineraris i les zones per al gaudi públic d’aquest espai. Aquests acords poden consistir en la subscripció de convenis o servituds d’interès mediambiental previstos a l’article 45 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental.

 4. Les administracions han de fomentar les activitats lúdico-esportives respectuoses amb la natura -senderisme, cicloturisme, excursions a cavall, etc.

A les finques públiques o en aquelles privades amb les quals s’hagi arribat a un acord amb la propietat. El Pla Rector d’Ús i Gestió regularà amb més detall aquestes

activitats.

 5.Es consideren un ús prohibit a tot l’àmbit territorial del Pla els circuits

 

 Les activitats previstes NO INCOMPLIEN NINGUNA DE LES PROHIBICIONS, NO ACCEDIEM A CAP ZONA D’EXCLUSIÓ.

 -          Els perjudicats, a més dels organitzadors, som tots els excursionistes d’aquesta terra, fins i tot els qui no varen assistir.

 PER TOT AIXÒ DEMANAM UNA EXPLICACIÓ DELS FETS, I UNA DISCULPA PÚBLICA A TOS ELS EXCURSIONISTES QUE PARTICIPAREN DE L’EXCURSIÓ QUE FOU ATURADA PELS AGENTS DE MEDI AMBIENT DEL GOVERN BALEAR.

 Us adjuntam escrit que presentarem demà a la conselleria de medi ambient. Si voleu subscriure aquest escrit, o fer arribar algún altre similar a la Consellera de Medi Ambient, podeu emprear la copia.

 

                     PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS.

 

Carta al conseller

Powered by LifeType - Design by BalearWeb