"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Avui a les 20,00h, Plenari Municipal

psm-pollenca | 30 Octubre, 2008 16:40

PLENARI EN MP3 A L'ARXIU SONOR (falta el principi, que no s'emeté per la ràdio)

A les 20h començarà el plenari municipal amb el següent ordre del dia:

(En taronja l'explicació del vot)

ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.-PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 de setembre de 2008.

Aprovada amb esmenes.

2. - Aprovació definitiva, si procedeix, de l 'ordenança municipal reguladora de l 'ús públic del Puig de Santuïri. 

Aprovada amb el vot favorable del PSM. Estam a favor de la regulació d'aquest espai públic. aquesta proposta ha estat una iniciativa de l'Àrea de Medi Ambient a la que donam suport, tot i que haguessim preferit modificacions en la part que afecta a la cessió a la Societat de Caçadors.

3. - Aprovació definitiva, si procedeix, de l 'estudi de detall Club de Golf Can Porquer.

Aprovada amb el vot en contra del PSM. Tot i els informes favorables hi votàrem a favor ja que es va dur a plenari i la nostra responsabilitat era fer un vot polític en contra d'una passa més en el procés d'urbanització de Can Porquer, ja que respon a un model desenvolupista que no compartim.

4.- Ratificació decret de Batlia núm. 586 de 08.09.08. Contenciós administratiu amb un bar del carrer del Bot que no ha fet el canvi d'activitats per funcionar com restaurant.

Aprovada per unanimitat.

5.- Ratificació decret de Batlia núm. 630 de 23.09.08. Contenciós administratiu per una llicència, el propietari tenia llicència de reformes i va tombar tota l'edificació antiga per fer una nova.

Aprovada amb el vot a favor del PSM. Curiosa la defensa de les il·legalitats que va fer Tomeu Cifre (PP, que s'abstingué), amb la insostenible i suada excusa de que com que a Pollença les infraccions estan molt exteses.

6.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV demanant la dimissió de Miquel Ferrá Jaume, Director General de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balear. 

Rebutjada amb el vot en contra del PSM. Pensam que la moció arriba fora temps i estava mal enfocada, ja que posteriorment a l'excursió es va fer una reunió de la Plataforma, el batle i el Conseller Grimalt que va esser profitosa en la que s'acostaren postures i precissament la moció demanava també la dimissió del conseller. De tota manera pensam que l'actuació del director general mereix una reprobació.

7.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV demanant l'obertura del camí públic de Ternelles.

Aprovada per unanimitat.

8.- Moció conjunta presentada pels grups PP-UMP i Alternativa EU-EV demanant la modificació fiscal al tipus mínim de gravamen de l 'lBI per l 'any 2009

Es va ajornar. Nota: En trenta anys el PSM mai ha presentat una moció conjunta amb el PP, tot i que els dos hem estat a la oposició la majoria de les legislatures.

9. - Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV demanant la fi de la prova pilot per a peatonitzar la primera línia del Port i realització d'un pla de mobilitat.

Rebutjada amb el vot en contra del PSM. estam a favor de la peatonalització (tot i que s'hagués pogut posar en marxa de manera més organitzada). a la passada legislatura ja presentarem una moció que es va aprovar demanant un pla de mobilitat. Ara esperam que es faci el pla quan abans millor per poder fer una peatonalització definitiva més eficaç. Respectam lessignatures en contra presentades i als veinats que es mobilitzaren, pero creim que l'interés general està per damunt els interessos particulars d'alguns veinats de la zona de Gommar.

EU i UM entraren en un joc de desqualificacions que fou molt poc edificant.  La discusió va tenir un tò crispat que nova aportar res al debat.

10.-Aprovació definitiva, si procedeix del Pressupost General de la Corporació i de la Plantilla de Personal per a l'exercici econòmic 2008.

Aprovat amb el vot favorable del PSM. A aquestes alçades de l'any ja fa molt de temps que el pressupost s'havia d'haver aprovat. Esperam que el pressupost del 2009 arribi a principis d'any.

En Tomeu Cifre (PP) i en Juanjo Mir (PSOE) entraren en una forta discussió. Sembla que al PP el preocupa que es controli la gestió econòmica que es va fer la passada legislatura.

11.-Aprovació, si procedeix, del plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió de la gestió del servei públic de les piscines municipals coberta climatitzada i descoberta de 1 'Ajuntament de Pollença.

Aprovat amb el vot favorable del PSM. El PP va argumentar que les condicions eren massa desfavorables pel possible contratista i EU que eren massa beneficioses. Pensam que aquesta instal·lació s'ha de posar en marxa quan abans millor per evitar que es deteriori. És evident que actualment l'Ajuntament no la pot gestionar  directament per questions organitzatives, de personal i econòmiques. Tant de bò més envant els recursos del consistori permetin una gesió totalment pública.

12.- Propostes/Mocions d'urgència

Renúncia de Gabriel Cerdà a l'acta de regidor i sol·licitud de l'acta del seu substitut a la Junta Electoral de zona.

Es va aprovar per unanimitat.  Si els tràmits no s'endarrereixen el nou regidor prendrà possessió del càrrecen el plenari de novembre.

 PART DE CONTROL 1 SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

El darrer punt dels precs i preguntes serà l'anunci d'en Biel de que deixa el càrrec de regidor. Gràcies pels deu anys de dedicació i sort.

Powered by LifeType - Design by BalearWeb