"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Resultats del plenari de 27 de novembre: EMSER, Taxes, La Gola, Tren...

psm-pollenca | 01 Desembre, 2008 15:25 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El Ple a l'Arxiu Sonor en MP3

1.- Aprovació, si procedeix, de l 'acta de la sessió ordinària celebrada dia 30 d'octubre de 2008

2.- Presa de possessió del regidor Sr. Bartomeu Cifre Bennàssar (PSM). 

3.- Ratificació decret de Batlia núm. 730, de 4 de novembre de 2008.

Nomenament de procurador per un contenciós al polígon industrial. Un propietari demana una indemnització per una edificació a uns dels solars expropiats.

Hi votàrem a favor per defensar els interessos de l'Ajuntament. S'aprova per unanimitat.

4. - Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV demanant l 'allargament de la línia ferroviària en el tram Sa Pobla- Alcúdia.

Moció presentada conjuntament pel PSM i EU respecte de l’arribada del Tren a Alcúdia. Defensarem l'estació més propera a Pollença, el traçat amb menys impacte ambiental , que es prevegi la connexió amb tramvia al Port...

Es votà punt per punt perquè els grups d'UM-UNPI, PSOE i PP, no estaven a favor del 2on punt, ja que trobaven que era aficar-se en competències d'un altre ajuntament. Noltros defensàrem que només era l'expressió d'un desig del consistori de Pollença, no una intromissió, i que al cap i a la fi al primer punt es defensa el consens amb l'ajuntament directament afectat (Alcúdia).
Votàrem a favor a tots els punts. Vegeu la moció.


5.- Nomenament de representant de l'Ajuntament de Pollença a l'Autoritat de Gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Proposen al regidor de medi ambient Jaume Plomer.

Hi votàrem a favor. S'aprova per unanimitat.

6.- Aprovació del projecte tècnic d'aparcament a la Gola- Fase 2.

Al costat dels carrer prolongació de la Gola i Temple Fielding amb finançamet del Consorci de la Gola, té 84 places de cotxe i està previst posar lloguer de bicicletes.

Consideram que el projecte és massa gran per poder-se considerar com un aparcament pel Parc de la Gola. Si l’aparcament fos només l’anomenada fase 2, que està més integrada en la xarxa urbana, i els acabats fossin més tous (com els que podem trobar a l’aparcament del Parc Bit, per exemple), ens haguéssim pogut plantejar de donar-hi suport. Donat que es tracta d’un aparcament pel Moll, hem d’esser coherents amb el que diguérem a principis del 2006, i no podem donar suport a que es pagui amb doblers del Consorci de la Gola.

Hi votàrem en contra. S’aprovà amb els vots favorables de PP-Ump, UM-Unpi i PSOE.

7.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV en relació al servei de neteja viaria del Port de Pollença. 

Creim que seria bò que en el futur la neteja viària la fes l’Empresa Municipal EMSER. Actualment això no és possible perque hauria de fer unes inversions que no pot fer, tenint en compte el seu nivell de deute (com a mínim la compra de dues agranadores). Aniria bé que EMSER s’adjudiqués la neteja i la pogues contractar a una empresa (Lumsa, FCC,etc) ja que sense cap cost addicional en podria fer un millor control, pero es veu que els estatuts ara mateix impedeixen aquesta posibilitat.

Hi votàrem en contra. Es rebutjà.

8.- Modificació Ordenances reguladores de les taxes pel servei de recollida tractament de fems. 

Es puja el corresponent al que ha pujat TIRME (l’empresa a la que el Consell té adjudicada el tractament de fems) i l’IPC dels salaris. Esperam que amb l’estudi que s’arovà al punt 11 es pugui baixar aquesta taxa.

Votàrem a favor. S’aprovà.

9.- Modificació Ordenança reguladora de l'Impost de Béns Immobles.

Reducció del 0,53 al 0,50 , amb la revisió catastral la pujada serà d'un 5,17%

Es baixa el percentatge de cobrament de l’IBI del 0,53 al 0,50, aqueta baixa da ajuda a palier la pujada que va sofrir l’IBI a causa d la revisió dels valors cadastrals feta pel Ministeri.

Votàrem a favor. S’aprovà.

10.- Modificació Ordenança reguladora de 1 'estacionament de vehicles (ORA). Pugen les sancions de l'ORA

Es tracta de que les sancions cobreixin el cost del servei de l’ORA.

Votàrem a favor. S’aprovà

11.- Obertura expedient informatiu sobre la viabilitat de la gestió pública o privada de la recollida municipal de fems. 

Estam a favor de que es faci un estudi profund per intentar rebaixar els costos de la recollida de fems. Hem de tenir en compte que la recollida porta a porta, el servei de fems al sòl rústic i els horaris adaptats als establiments turístics suposen un sobrecost i una qualitat que hem de valorar. De tota manera pensam que es poden dur endavant moltes accions per rebaixar el cost de la recollida i entre treballadores i gerència aportarem solucions per fer a l’empresa rendible i competitiva, sense haver de recórrer a cap privatització. Estam per fer créixer l’Empresa i agafar noves tasques, no per reduir-les.

Respecte de la votació, ens abstinguérem, ja que havíem demanat aplaçar el punt fins al proper plenari per poder-lo estudiar (feia un mes que no teníem regidor). Es va votar i s'aprovà per 15 vots a favor i 1 abstenció.

12. - Modificació de pressupost 4/2008, per suplement de crédit.

Problemes tècnics amb els ingressos avançats que ja s'han rebut  al 2007 i 2008 per l'Auditori.

Votàrem a favor. S’aprovà

13. - Designació de dos vocals a la Mesa General d'Empleats Públics.

Es proposa a Martí Ochogavía i na Francisca Ramón.

Votàrem a favor. S’aprovà

14. - Acord de reclassificacio de policies locals (Llei 6/2005).

Conforme aquesta llei es pugen els sous dels policies i es redistribueixen les categories.

Es va retirar perquè faltaven informes, hi estàrem d’acord. Es veu que aquest punt sí que es podia aplaçar.

15.- Moció presentada pel grup Alternativa Esquerra Unida- Els Verds a favor dels drets humans.

Moció en suport de la feina de les entitats cíviques Drets humans  i Justícia i Pau de Mallorca.

Votàrem a favor. S’aprovà per unanimitat.

16.- Moció presentada pel grup Alternativa Esquerra Unida- Els Verds en relació a l'ús terapèutic del cànnabis. 

Votàrem a favor. S’aprovà per unanimitat.

17.- Designació representant municipal a diversos consells escolars del municipi. Proposen a Mª Mar Sastre.

Votàrem a favor. S’aprovà per unanimitat.

AQUI S’ATURÀ EL PLENARI PERQUE TOCÀREN LES DOTZE. AQUETA SETMANA ENS HAUREM DE VEURE PER INTENTAR AGILITZAR ELS PLENARIS.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. - Propostes/Mocions d'urgència.

El PSM en presentam dues:

- Suport a la Conselleria de Salut respecte a la necessitat de que el personal sanitari acrediti el coneixement de la llengua catalana per a una correcta atenció al públic. (Nivell B).

- Petició a les Corts Espanyoles d'acceptació de les esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat del 2009 per a inversions a Pollença. Es refereix a les esmenes que ha presentat Esquerra: 300.000 per la reforma del Miquel Capllonch, 1,000.000 per la supressió de barreres arquitectòniques i 150.000 per adequar el passeig peatonal a la Base per tal de permetre-hi l'accés.

II- PART DE CONTROL 1 SEGUIMENT

1. - Informació de Batlia

2. - Dació de compte deis acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3. - Precs i preguntes.

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb