"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Resum del Ple de juliol: Pressupost 2009

psm-pollenca | 19 Agost, 2009 08:39 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El 30 de juliol a les 11,00h es va celebrar el Ple Ordinari de julio. Aquest és el resum de com es va desenvolupar. En aquest Ple el vot del PSM serà decisiu per tal que l'Equip de Govern tingui majoria sense haver de recorre al vot de qualitat del batle, degut a la dimissió de Jaume Plomer i que encara no ha pres possessió el seu substitut.

Es va fer el Ple enmig de les festes per la importàcia, sobretot, d'aprovar el pressupost.

PART RESOLUTIVA

1-Aprovació de l'acta de la sessió de dia 25 de juny de 2009.

2-Aprovació de la compatibilitat del Sr. Pere Salas Vives, bibliotecari-arxiver.

El bibliotecari-arxiver donarà classes a la Universitat fora del seu horari laboral, per fer-ho precisa l'aprovació de la compatibilitat.

Es va aprovar per unanimitat.

3-Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de l'exercici econòmic 2009.

Es va presentar el pressupost del 2009. Pensem, com ja vàrem dir l'any passat, que el pressupost s'ha d'aprovar en el termini que marca la llei, que es fins a l'octubre de l'any anterior, per poder dur una gestió més eficaç i rigorosa del pressupost municipal. Com més avança l'any sense tenir el pressupost aprovat, més difícil es fer-lo complir, i aquest fet és molt important especialment en un temps de crisi com l'actual.

Reproduim textualment les paraules del regidor Tomeu Cifre per argumentar el seu vot favorable a l’aprovació dels pressupostos, tot i la nostra postura crítica envers el procés que ha portat a la seva aprovació:

“Abans de res demanem que els informes que es presenten adjunts a les propostes estiguin en català, tal i com va aprovar aquest Ple en el seu moment, independentment de l’idioma en que s’hagin redactat per part dels tècnics, ja que tenim un servei lingüístic que està per fer aquestes funcions de traducció.

Avui, finalment, es du a aprovació inicial la proposta del Pressupost pel 2009. Si l’any passat, quan es va presentar el pressupost al mes de setembre, ja vàrem demanar disculpes, per la part que ens correspon i com a membres de l’equip de govern, enguany no tenim motius per no tornar-ho a fer. El pressupost, com tots sabem, s’ha d’aprovar com diu la llei, com a màxim al mes d’octubre de l’any anterior, i per tant cada mes que transcorre des d’aquesta data sense tenir el pressupost aprovat suposa un perjudici per a l’administració, per la dificultat de control en la despesa que se’n deriva i per la impossibilitat del consistori de fixar prioritats i línees estratègiques. Aquest fet és especialment important en un temps de crisi com l’actual. El nostre grup sense ha estat pertidari d’aprovar els pressuposts quan abans millor, encara que després s’hagin de fer les modificacions de crèdit que calguin. Per això tornam a reiterar la petició de disculpes als ciutadans i esperam que l’Ajuntament es posi a treballar en els pressuposts del 2010 en el termini de temps més curt possible i no més enllà del mes de setembre.

Dit això, i com a membres de l’equip de govern que som, ens sentim amb la responsabilitat de donar suport a aquests pressuposts del 2009, que inclouen nombroses partides que hem estat gestionant des de l’àrea de govern que tenim delegada, la de cultura. Més enllà d’aquest acte de responsabilitat, de l’anàlisi del contingut del pressupost n’extraiem conclusions algunes de positives i altres de millorables. Com a partit d’esquerres valorem positivament la millora en els capítols de servei socials, ensenyament o medi ambient, i que s’hagi moderat la previsió de despesa en capítols que no son essencials pel desenvolupament del municipi com és la previsió de despesa en festes. També valoram positivament l’augment, encara que moderat, del capítol destinat a cultura. Pensem que queda pendent la millora de les assignacions econòmiques que té compromeses l’Ajuntament amb l’Empresa Municipal a partir de l’aprovació del pressupost d’aquesta darrera.”

Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (UM-UNPI, PSOE i PSM-EN) i en contra de l’oposició (PP-UMP i EU-EV).

4- Moció presentada pel grup d'EU-EV relativa a la contractació administrativa.

Es va presentar una moció que pretenia regularitzar els contractes administratius i crear una comissió per controlar les contractacions i fer les contractacions per concurs.

L’Equip de Govern va proposar el vot per separat dels punts per poder votar a favor del que suposava la regularització dels contractes administratius.

Respecte de fer una comissió, l’Equip de Govern va considerar que qui ha de controlar que les contractacions siguin correctes son els serveis de Secretaria i Intervenció de l’Ajuntament, tal  com diu la llei, no una comissió de polítics.

Respecte de contractar sempre a través de concursos, la Llei de Contractes especifica clarament quines modalitats de contractació es poden fer servir considerant el pressupost d’allò que s’ha de contractar i no sempre el concurs és obligatori, per afavorir l’agilitat administrativa en contractes de poca quantia.

Com que EU-EV no va voler el vot dels punts per separarat el resultat va ser la no aprovació amb els vots en contra de l’Equip de Govern (UM-UNPI, PSOE i PSM-EN) i a favor de l’oposició (PP-UMP i EU-EV).

5-Ratificació de l’acta de recepció de les obres de remodelació de la Plaça Pascual Roch Minué.

Es tracta de la recepció de la plaça de davant l'antiga bolera.

Es va aprovar per unanimitat.

6-Ratificació del decret 471 de 07/07/2009

Es tracta de que l'Ajuntament anomeni advocat i procurador davant el recurs contenciós presentat per 2 particulars propietaris de les finques colindants  contra l'aprovació definitiva del Catàleg de Camins que assenyala com a públics dos trams de camins.

Es va aprovar per unanimitat.

7 i 8- Aprovació del contracte d'arrendament dels solars, respectivament, de Can Escarrintxo i el seu annex que li dona accés des de la carretera.

Es va aprovar per unanimitat amb una esmena per poder rescindir el contracte de lloguer si l’Ajuntament compra el solar.

9-Aprovació de la sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Habitatge i Obres públiques del projecte de rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar del Port de Pollença.

Es tracta d'una primera fase de rehabilitació dels carrers de Gotmar, amb un valor d'execució d'aproximadament 900.000 E, a pagar al 50% per les subvencions de la Llei de Barris, el 25% per l'Ajuntament i el 25% pels veïnats amb contribucions especials.

El projecte es posarà a exposició pública per que tothom pugui al·legar.

En el PSM consideram que la millora a Gotmar és necessària, pero que això no ha de fer oblidar a altres zones molt necessitades de rehabilitació, com és Cala Sant Vicenç.

Es va aprovar per unanimitat.

10-Aprovació inicial de l'ordenança de venda ambulant i mercats.

Es posa a exposició pública i es poden fer al·legacions.

Es va aprovar per unanimitat.

11-Moció presentada per EU-EV per a la creació del consell municipal social.

EU-EV proposava un consell municipal d’entitats que treballen en l’àmbit de l’assistència social. Aquesta iniciativa ja havia sortit de l’Equip de Govern i l’Àrea de Serveis Socials hi estava treballant. Davant aquesta fets va sortir l’habitual debat de si l’ajuntament treballa en un assumpte pero no hi du la velocitat suficient.

Davant aquest caire que va agafar el debat, el nostre regidor, tot i que en principi no havia d’intervenir (intentam dins l’Equip de Govern no repetir arguments entre els diferents partits), es va pronunciar en el sentit de recriminar a l’oposició que utilitzi les entitats socials,  que amb la millor voluntat li traslladen les seves inquietuds, com a arma llancívola contra l’Equip de Govern. Sempre és més ràpid i fàcil recollir unes inquietuds i queixes de les entitats i seguidament fer una moció, que treballar activament per solucionar els problemes; en aquest sentit sempre serà més ràpida l’oposició fent mocions que el Govern resolent problemes, i quan es tracta d’entitats socials, a les que tots tenim una especial estima i consideració, no és de rebut utilitzar-les en aquest sentit.

12-Propostes i mocions d'urgència

CONTROL I SEGUIMENT

1-Informació de Batlia

2-Dació de comptes de Junta de Govern i Batlia

3-Precs i preguntes.

Als precs i preguntes varem apuntar la necessitat de que també en festes es respecti la ocupació de via pública amb taules i cadires i l’accés als elements dels mobiliari urbà, principalment els bans, que sovint queden inaccessibles.

Comentaris

 

El cotxe oficial del Sr. Miquel Àngel sureda

Andreu | 23/08/2009, 17:40

Bones. Resulta que el director insular d'emergències del consell de Mallorca, Miquel Àngel Sureda (ERC) té cotxe oficial que usa per tot, per desplaçar-se pel poble i per anar a fer feina. Això és un gest de solidaritat amb la crisi i d'austeritat econòmica. En biel Cerdà, que també és director insular no en té, posa el seu cotxe i els seus diners per la benzina, que és el més lògic no?
Quina barra aquests d'ERC, en lloc de donar llum donen fum, això se diu ser republicà...

 

Re: Resum del Ple de juliol: Pressupost 2009

Garci | 23/08/2009, 13:34

A veure Tomeu. El que tu dius partit de tornada dels plens no crec que sigui cert. Vosaltres posau la vostre visió del plenari i si no la compartim o creiem que no toca la realitat, ho diem. Per això hi ha els comentaris, no?

Per altre banda, jo no puc participar als plens. Tu gairebé no parles en ells. El debat en ells és mínim i l'intercanvi d'idees brilla per la seva absència. Gairebé m'atreviria a dir que és més un espectacle esportiu que un plenari, un partit obert per veure quantes medalles es pot penjar l'equip de govern i quantes iniciatives de l'oposició podem tombar. Això em sembla a mi des de fora.

Crec que les mocions presentades per Alternativa EU-EV eren del tot positives. Però com va dir la regidora del PP, sembla que les voteu en contra pel simple fet d'haver-les presentat nosaltres.

Jo et repetesc que intentam fer una oposició constructiva, proposam solucions a problemes, ens oferim per ajudar en el que sigui... Però a l'equip de govern li molesta el simple fet de que proposem coses. Això sembla.

 

Re: Resum del Ple de juliol: Pressupost 2009

Tomeu Cifre | 22/08/2009, 16:37

Evidentment que es pot parlar de política als blogs, per això estan. Aquest esta obert a tothom i esper continuar veient els vostres comentaris. Una altra cosa es convertir-los un partit de tornada dels plens, a això jo no hi jugo. Aqui tenim la porta oberta a tothom per donar-lis explicacions, especialment als ciutadans que no solen assistir als plens.

 

Re: Resum del Ple de juliol: Pressupost 2009

Garci | 21/08/2009, 10:39

Entesos Tomeu, no discutirem de política més que al plenari. T'agafam la paraula. Esper veure més discussió i arguments als plenaris per part vostra, tot i que se que formau part de l'equip de govern. Però vull recordar-te que els polítics també son ciutadans i que els ciutadans son, afiliats o no, polítics. Però si no vols discussions, no tornaré a intervenir.

Et don la raó: "les postures actuals condicionen el futur".

Salut i ànims.

 

Respostes

Tomeu Cifre | 21/08/2009, 08:20

Els debats entre partits els tenim al Plens. Crec que no podem acaparar els blogs amb les nostres discussions, ja que son perque s'expressin el ciutadans del carrer. Ara bé, aquest blog està obert a tothom.
Respecte del nom no cal paranoiar-se, deim EU en vers d'Alternativa EU-EV per no fer el text tan ferragós, de la mateixa manera que deim PSM en vers de PSM-EN, UM en vers d'UM-UNPI, o PP en vers de PP-UMP. La gent ja sap de que parlam. Al final els enfilalls de sigles venen de les curolles dels polítics, no d'allò que importa als ciutadans.
Les paraules de Fca.Ramon son les que va dir al Ple, si a l'acta surt aquesta contradicció ja aclarirem que va voler dir.
La oposició ha de fer la seva feina, noltros hi hem estat molts d'anys; cada partit tria la seva manera d'estar-hi, més constructiva, més agressiva, més mediatica. Voltros teniu la vostra i no hi ha res més que fer que respectar-la. Ara bé, també és cert que postures actuals condiciona el futur.

 

Re: Resum del Ple de juliol: Pressupost 2009

Garci | 20/08/2009, 21:28

Una cosa més Tomeu i gent del PSM, trob molt curiós que no parlis ni em repliquis tota la resta de coses que he dit.

Ni la postura envers el nostre nom. Sobre la funció de l'oposició. Sobre les paraules de la sra. Ramon. Etc.

 

Re: Resum del Ple de juliol: Pressupost 2009

Garci | 20/08/2009, 17:06

Tomeu, no pot ser oportunista una moció si no tenim coneixement de que se'n faci feina.

La moció no és més que això, una idea que portam al plenari perquè l'equip de govern hi faci feina.

Crec que interpretes malament les nostres intencions que no van més enllà d'ajudar aportant idees.

Per això jo també dic Consell Social Sí. I estaré content quan estigui enllestit i funcioni. I repeteixo, aquí tens les nostres mans.

 

Consell Social, sí. Mocions oportunistes, no.

Tomeu Cifre | 20/08/2009, 14:36

Des de la discrepància, gràcies per la teva aportació, Pere Josep Garcia. Els motius del vot son els que explicam a l'article, les interpretacions que tu en fas des de l'oposició son respectables, pero no coincideixen amb la realitat.

 

Re: Resum del Ple de juliol: Pressupost 2009

Garci | 19/08/2009, 16:48

Companys del PSM, matisant una mica les vostres paraules, me permet explicar el que jo vaig sentir dir a Francisca Ramon en el tema del Consell Social.

La sra. Ramon va dir que ja es feia feina en aquest tema, és cert, ho va dir. Però després de la intervenció de la regidora del PP que explicà que el president de PRODIS ja havia parlat amb ella feia almenys 3 anys d'això, la Sr. Ramon va dir "jo fins aquests dies no n'havia sentit a xerrar d'un Consell Social Municipal". Vaig trobar molt extranya aquesta contradicció i per això me'n record. No se si sortirà a l'acta o no, però fou realment curiós.

El que si és cert és que la moció la votàreu en contra per ser presentada pel grup Alternativa, eu-ev.

I el més trist és l'excusa de que fem utilització de les associacions a les que tots "tenim estima" etc. Nosaltres no utilitzam a les associacions ni entitats, més enllà de tot això hi ha el fer-se ressò de les demandes dels diferents col·lectius, que per falta de democràcia a aquest municipi no poden participar i presentar elles mateixes les seves propostes als plenaris.

Si ho recordau, vàrem presentar una moció per a que els ciutadans poguessin participar als plenaris. Que votàreu vosaltres a aquell moment?

Si ara poguessen participar ja no hauríem de presentar mocions nosaltres i vosaltres les podríeu aprovar sense problemes ni excuses barates per no dir la veritat: si la presenta Pepe Garcia ho votau en contra o vos absteniu.

També resulta curiós que digueu que és més fàcil fer mocions que sol·lucionar el problema. Si, ho és. Però la nostra tasca en aquests moments és la presentar solucions al problema perquè vosaltres, que sou els gestors, feu la feina. Això és ajudar. Vos preocupa l'efecte propagandístic de les nostres mocions? Això no és més que un baix nivell polític i democràtic.

Un dia no molt llunyà esperam tenir capacitat de gestió i llavors agrairem la vostra ajuda, és més, vos la demanarem. Al contrari del que voleu vosaltres, que no la demanau, sinó que la rebutjau en casos com aquest.

Per si no ha quedat clar: Aquí teniu les nostres mans pel que volgueu.

La darrera cosa que vull remarcar: nosaltres, com sabeu, som el grup municipal ALTERNATIVA EU-EV. Vos em pregat en moltes ocasions que no obvieu la paraula ALTERNATIVA. I més quan l'assemblea d'ALTERNATIVA EU-EV ha passat tota a un nou partit de nom ALTERNATIVA PER POLLENÇA.

Començ a pensar que teniu algun problema seriós amb el nostre nom i vos repetesc el preg: digau-nos pel nostre nom.

De l'altre moció ja en parlaré.

Salut i ànims, que la tasca és dura i va per llarg.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb